Kayıt Yaptırma Şartları

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Kayıt Yaptırma Şartları                                                              

Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.                                                                                                                                                                           

 • A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.                                             
 • B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.                                                                                    
 • C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.) 
 • A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
 • Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporu almış olmak.            
 • “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.                                                                 
 • Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.                                                                                         
 • Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini özel mtsk müdürlüğüne teslim etmek.                                                            

Yabancı Uyruklu Kursiyerlerden;                                                                                                                                         

 • Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,                                                                                                                
 • Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,
 • Öğrenim belgesinin noter tadikli Türkçe tercümesi,                                                                                              
 • Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu kayıt esnasında Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,
 • Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafını özel mtsk müdürlüğüne teslim etmesi.

Sizi Arayalım