Teorik Sınav
Bütün Sertifika Sınıflarında İlk Yardım Dersi Trafik ve Çevre Dersi Araç Tekniği Dersi Toplam Soru Sınav Süresi
13 27 10 50 60 DK

not 1)KIRMIZI RENKLİ İŞARETLENMİŞ BÖLÜMLER TEK HATA OLARAK DEGERLENDİRİLECEK KURSİYERİN SINAVUNA SON VERİLECEK

      2)SARI RENKLİ İAŞARETLENMİŞ BÖLÜMLER İKİ HATA OLARAK DEGERLENDİRİLEREK  KURSİYERİN SINAVINA SON VERİLİR 

      3)MAVİ RENKLİ  İŞARETLİ BÖLÜMLER  BEŞ HATA OLARAK DEGERLENDİRİLEREK KURSİYERİN SINAVINA SON VERİLİR

not 1)KIRMIZI RENKLİ İŞARETLENMİŞ BÖLÜMLER TEK HATA OLARAK DEGERLENDİRİLECEK KURSİYERİN SINAVUNA SON VERİLECEK

      2)SARI RENKLİ İAŞARETLENMİŞ BÖLÜMLER İKİ HATA OLARAK DEGERLENDİRİLEREK  KURSİYERİN SINAVINA SON VERİLİR 

      3)MAVİ RENKLİ  İŞARETLİ BÖLÜMLER  BEŞ HATA OLARAK DEGERLENDİRİLEREK KURSİYERİN SINAVINA SON VERİLİR

a) Yaş bakımından;

1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,

2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,

3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21),

4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,

5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24

yaşını bitirmiş olmaları,

b) Deneyim bakımından;

1) A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,

2) C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,

3) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,

4) CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,

5) C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,

6) DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,

7) D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı

sürücü belgesine sahip olmaları,

c) Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,

ç) 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,

d) Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,

e) Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,

g) Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması

zorunludur.

A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (b) bendinin birinci alt bendinde öngörülen deneyim şartı aranmaz.


 

 

Sizi Arayalım